XI Warsztaty Chirurgii Piersi w Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Październik jest miesiącem poświęconym świadomości n/t nowotworów piersi. Nie przypadkowo w tym miesiącu w dniach 7-8 października odbyły się XI Warsztaty Chirurgii Piersi w Świętokrzyskie Centrum Onkologii, podczas których 30 chirurgów onkologów z całej Polski doskonaliło się w technikach operacyjnych. Na zaproszenie dr Artura Bociana operacje pokazowe prowadzili m.in. chirurdzy z Mandala Beauty Clinic – dr Samir Ibrahim oraz dr Maciej Kuczyński.

Kursy mistrzowskie, organizowane od 12 lat przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Klinikę Chirurgii Onkologicznej ŚCO, przeznaczone dla chirurgów, którzy chcą doskonalić już posiadane umiejętności w dziedzinie chirurgii piersi. W ciągu dwóch dni przeprowadzono 6 szkoleniowych zabiegów, m.in. mastektomie podskórne prepektoralne z jednoczasowym wszczepieniem protezy umocowanej w siatce z macierzy kolagenowej (ADM), mastektomie profilaktyczne u pacjentek z mutacją genu BRCA1 oraz operacje z zakresu chirurgii plastycznej – symetryzację piersi u pacjentki po mastektomii jednostronnej i redukcję obu piersi u pacjentki z patologicznym przerostem tkanki gruczołowej.

To dobra okazja by przypomnieć jak ważne są badania profilaktyczne. „Współczesna onkologia dysponuje doskonałym możliwościami leczenia przy pomocy chirurgii, radioterapii, chemioterapii, immunoterapii. Wielu pacjentów moglibyśmy wyleczyć, ale jest jeden problem: pacjenci NIE zgłaszają się na badania profilaktyczne i trafiają do nas w wysokim stopniu zaawansowania procesu nowotworowego, a wówczas nasze możliwości są bardzo ograniczone.” – powiedział profesor Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.