Ryzyko związane ze znieczuleniem podczas zabiegów u pacjentów stosujących leki odchudzające

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW (EMA) analizuje ryzyko powikłań podczas znieczulenia operacyjnego, wynikające ze stosowania przez pacjentów leków odchudzających i przeciwcukrzycowych jak Wegovy lub Ozempic, gdyż pojawiają się u takich osób przypadki zapalenia płuc w wyniku powikłań pooperacyjnych.

Gwałtowne zainteresowanie lekami odchudzającymi jak Wegovy i Ozempic, będącymi agonistami receptora GLP-1, powszechnie stosowanymi w terapii pacjentów z cukrzycą, związane jest ze stosowaniem ich w celu utraty wagi, poza wskazaniami rejestracyjnymi tych leków.

Obserwuje się powikłania polegające na przedostawaniu się podczas operacji treści żołądkowej do dróg oddechowych, zwane aspiracją i potencjalnie powodujące zapalenie płuc. Z tego powodu pacjentom mówi się, aby byli na czczo przed planowaną operacją w znieczuleniu ogólnym. Jednak ostatnio w czasopismach medycznych opisano pojedyncze przypadki, w których stwierdzono, że u pacjentów przyjmujących w/w leki, pomimo stosowania się do zaleceń przedoperacyjnych i wcześniejszego postu, nie stwierdzono pustego przewodu żołądkowego podczas zabiegu, co stwarzało ryzyko zachłyśnięcia się i zapalenia płuc. Spowodowane jest to faktem, że jednym z efektów tłumienia apetytu przez leki z grupy GLP-1 jest spowalnianie opróżniania treści żołądka, co powoduje, że stosowanie się do zwykłych zaleceń przedoperacyjnych nie jest wystarczające.

Dlatego przypominamy, że pacjent powinien zgłosić lekarzowi prowadzącemu wszystkie leki oraz suplementy jakie przyjmuje, by dla jego własnego bezpieczeństwa chirurg mógł zalecić odpowiednie przygotowanie do zabiegu, a anestezjolog miał pełen obraz ryzyka związanego ze znieczulaniem pacjenta.