Lubelskie Forum Chirurgii Piersi 2023

W dniach 26-27 maja odbyła się kolejna edycja konferencji – Lubelskie Forum Chirurgii Piersi 2023, organizowanej przez prof. Jerzego Jankaua i dr n. med. Macieja Kuczyńskiego już od 2001r. Jest to okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy chirurgami zajmującymi się chirurgią piersi w różnych aspektach. Swoje doświadczenie w ramach prelekcji zaprezentowali m.in. dr Samir Ibrahim, dr Maciej Kuczyński oraz dr Rami Alshekh.