Warsztaty „Chirurgia estetyczna powiek górnych i wypełniacze twarzy”.

We współpracy z Polskim Towarzystwem Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w dniach 25 i 26 września zorganizowaliśmy w naszej klinice warsztaty dla lekarzy w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej i specjalistów chirurgii plastycznej. Tematem pierwszego spotkania była „Chirurgia estetyczna powiek górnych i wypełniacze twarzy”. Dwudniowe warsztaty składały się z części teoretycznej  – wykładów oraz praktycznej – pokazowych operacji. 

Wśród wykładowców – obok prof. Henryka Witmanowskiego, dr Anny Kępki, dr Macieja Kuczyńskiego znaleźli się również specjaliści z zespołu Mandali – dr Andrzej Bielecki („Własna technika korekcji powiek górnych.”) oraz dr Hana Köhncke (Zmiany skórne okolicy oczu.”).

W ramach części praktycznej wykonane zostały zabiegi „na żywo” obserwowane na sali operacyjnej i w bezpośredniej transmisji z możliwością komentowania i zadawania pytań przez uczestników. Zabiegi, prezentując różne techniki operacyjne, przeprowadzali eksperci – prof. Henryk Witmanowski, dr Maciej Kuczyński, dr Andrzej Bielecki oraz dr Samir Ibrahim.

Wszyscy uczestnicy, wśród nich równie dr Hana Köhncke, otrzymali certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu.

Wrześniowe warsztaty były pierwszym z całego cyklu szkoleń dla młodych chirurgów. Wkrótce odbędzie się szkolenie na temat plastyki nosa.