Oświadczenie

W odpowiedzi na zarzuty Pacjentki pod adresem naszej kliniki publikujemy OŚWIADCZENIE lekarzy, których była pacjentką. 

Oświadczenie Mandala Beauty Clinic

Mając na uwadze intensywne i krzywdzące wizerunek naszej Kliniki posty jednej z naszych Pacjentek w mediach społecznościowych, niniejszym oświadczamy, że wszystkie twierdzenia i zarzuty stawiane przez Pacjentkę są fałszywe
i mijają się z prawdą.

W 2016 roku Pacjentka dokonała w naszej Klinice zabiegu powiększenia pośladków przy zastosowaniu preparatu Aquafilling (preparat był powszechnie używany w całej Europie). Zabieg ten został wykonany prawidłowo i nie doszło podczas niego do jakiegokolwiek zakażenia. Wykonujący go Doktor Samir Ibrahim dopełnił wszelkiej staranności o dobro
i zdrowie Pacjentki.

W 2020 roku preparat został wycofany z obrotu i użycia w przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jednak już wcześniej, w 2018 roku w wyniku pojawiających się doniesień z Europy
o powikłaniach zastosowania preparatu Aquafilling, Klinika Mandala Beauty Clinic poinformowała Pacjentkę
o konieczności jego usunięcia w trosce o jej życie i zdrowie. Mimo przedstawionych przez Klinikę konsekwencji pozostawienia preparatu w organizmie, Pacjentka nie wyrażała zgody na jego usunięcie. Po pewnym czasie wystąpiły wspomniane powyżej działania niepożądane. Klinika udzieliła natychmiastowej pomocy kierując Pacjentkę na oddział szpitalny, gdzie pod okiem naszych chirurgów Doktora Samira Ibrahim oraz Doktora Andrzeja Bieleckiego i Doktora Wojciecha Turkiewicza (będących członkami zespołu naszej Kliniki) przeprowadzono specjalistyczne zabiegi.

Na uwagę zasługuje fakt, że po wyjściu ze szpitala, Pacjentka nadal korzystała z oferty naszej Kliniki. Posty udostępnione obecnie w mediach społecznościowych, w których Pacjentka oskarża naszą Klinikę i w szczególności Doktora Samira Ibrahim o zaniedbania lekarskie związane

z zabiegiem w 2016 roku są nieprawdziwe. W związku z faktem niszczenia wizerunku naszej Kliniki oraz wizerunku Doktora Samira Ibrahim, podjęliśmy także decyzję o wystąpieniu na drogę sądową.

Z poważaniem

Doktor Samir Ibrahim

Doktor Andrzej Bielecki