Finansowanie zabiegów medycznych

Coraz częściej spotykamy się z zapytaniami czy można zapłacić za zabieg w ratach. Jesteśmy otwarci na taką formę rozliczenia. Wyjaśniamy jednak jak ona wygląda w praktyce.

Realizując płatność za zabieg w systemie ratanym Pacjent nie otrzymuje kredytu od Kliniki tylko od instytucji finansowej – banku lub podmiotu specjalizującego się w rozliczeniach z podmiotami medycznymi jak np. Medi Raty.

Dla Pacjenta lub osoby zaciągającej zobowiązanie na rzecz Pacjenta (np. rodzica), kluczowym warunkiem korzystania z finansowania jest posiadanie zdolności kredytowej. Pacjent może całość kosztów zabiegu i wszystkich usług z nim związanych rozliczyć w ratach, lub część kosztów pokryć z własnych środków, a resztę sfinansować ratami. Wariant finansowania zależy od indywidualnych potrzeb oraz od zdolności kredytowej na potrzebną kwotę.

Przed ubieganiem się o sfinansowanie leczenia tą metodą warto przyjść na konsultację do chirurga, u którego Pacjent chce się zoperować. Na konsultacji powstaje szczegółowa wycena kosztów leczenia dzięki czemu wiadomo o jaką kwotę kredytowania należy się starać.

Szczegółowych informacji o procedurach i kosztach udzielają instytucje finansowe.