7 najczęściej zadawanych pytań na temat BIA ALCL

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat komplikacji związanych z implantami piersi, a konkretnie chorobą zwaną BIA ALCL (czyli anaplastycznym chłoniakiem wielkokomórkowym), postanowiliśmy odpowiedzieć na parę najczęściej pojawiających się wśród pacjentów pytań i wątpliwości.

Co to jest BIA ALCL?

To skrót od angielskiej nazwy Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma, czyli anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy – rzadka choroba układu odpornościowego związana z implantami piersi.

 

Czy są to zmiany nowotworowe?

Nie jest to nowotwór piersi, tylko nowotwór systemu odpornościowego w postaci tkanki łącznej, rodzaju blizny, izolującej implant.

 

Jakie są objawy choroby?

Najbardziej charakterystycznym objawem BIA-ALCL jest obrzęk piersi, guzki i płyn wokół implantu lub pod pachą. Choroba może się rozwijać przez kilka lat, średnio osiem.

 

Czy jest to choroba śmiertelna? Jak się ją leczy?

Ten typ chłoniaka jest w w 93% uleczalny. W większości przypadków wystarczy jedna operacja (kapsulektomia: usunięcie zmienionych tkanek oraz implantu), bez wdrażania dodatkowego leczenia. Chyba że zabieg jest niemożliwy do przeprowadzenia, bądź choroba rozprzestrzenia się na inne tkanki lub węzły chłonne. Wówczas konieczna może być chemioterapia lub radioterapia. Dotyczy to jednak niewielkiej liczby pacjentów.

Do tej pory na świecie stwierdzono 570 przypadków BIA ALCL, w tym 16 przypadków śmiertelnych. W tych ostatnich wszyscy pacjenci byli poddani chemioterapii lub radioterapii, zabieg nie został przeprowadzony z pełnym sukcesem lub wystąpiły przerzuty. Dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza i podjęcie leczenia.

 

Jakie są przyczyny jej powstawania?

Choroba ta jest znana od 1997 roku, ale do tej pory nie stwierdzono jednoznacznej przyczyny jej powstawania.

 

Czy zmiany są związane z konkretnym producentem implantów?

Choroba nie jest związana ani z implantami konkretnego producenta, ani rodzajem wypełnienia implantu. Jednak ponad 93% przypadków stwierdzono u osób z implantami o powierzchni teksturowanej. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że implanty gładkie nie są alternatywą wolną od ryzyka.

Jako czynniki mające wpływ na ryzyko wystąpienia choroby wymienia się:

– Wysoce teksturowany implant

– Przewlekłe bakteryjne zapalenie

– Genetyczne predyspozycje

– Czas

Nadal jednak trwają badania oraz analiza danych, które pozwolą wskazać jednoznaczne czynniki ryzyka.

 

Czy można się uchronić przed tą chorobą?

Prewencyjne usunięcie implantów nie jest rekomendowane ani przez lekarzy, ani FDA (American Food and Drug Administration). Ważna jest świadomość pacjentów oraz samokontrola piersi i regularne badania kontrolne. Poza tym należy pamiętać, że każda operacja, również wszczepienia implantów, niesie za sobą pewne ryzyko. Niemniej nadal metoda ta jest uważana za bezpieczny sposób powiększania piersi.

 

Jeżeli masz więcej pytań na temat implantów oraz powikłań z nimi związanych, skonsultuj się z naszym specjalistą chirurgii plastycznej.